Monthly Archives: מאי 2017

עקומת התמורה

מודל שממחיש את תופעת המחסור, אי אפשר שיהיה לנו הכל מהכל, אנו צריכים לבחור. במציאות ישנם מוצרים רבים ושווקים רבים. אנו נגדיר מודל כלכלי פשוט שימחיש את תופעת המחסור, עבור משק שיש בו שני מוצרים בלבד. המסקנות הנובעות מהמודל הן בעלות משמעות כלכלית גם לגבי מה שקורה במציאות. Transformation Curve = Production Possibilities Curve הנחות …