Monthly Archives: דצמבר 2016

מיקרו כלכלה

הנחות היסוד תורת הכלכלה היא ענף ממדעי החברה ועוסקת בחקר חיי האדם בחברה. כלכלה אינה מדע אולם כלי הניתוח שלה מדעיים. הכלכלה מתארת תופעות מהתחום החברתי ע"י שימוש בכלים מדעיים. הכלכלה בוחנת את השיקולים, ההחלטות והפעולות של בני האדם לסיפוק צרכיהם הפרטיים והחברתיים. שיטת המחקר המקובלת הנה הניסוי הסטטיסטי והכלי – בנית תיאוריה או מודל …