Monthly Archives: אפריל 2016

הקשר בין השכלה למצב הכלכלי של המדינה

הקשר קיים ב 2 רמות. רמת הפרט – מיקרו ורמת החברה כולה   ברמת הפרט- קשר חיובי לשכר ותעסוקה, פחות אבטלה ברמת המדינה- קשר חיובי בין חינוך להתפתחות כלכלית   בשנות ה- 80 קבעו חוקרים שקייים קשר בין חינוך לשיעור הצמיחה צמיחה כלכלית – הגדלת כושר הייצור של המשק פיתוח בר קיימא – פיתוח מקיים …