הנחות היסוד במיקרו כלכלה

הנחות יסוד – לצורך דיון במודל נידרש להסכים על הנחות היסוד של מודל זה. אחרת משתמשים במודל אחר.

לא תמיד נקבל את הנחות היסוד והן פתוחות לדיון גם בין כלכלנים וגם לדעתנו:

א. כשמדברים עליהן

ב. אחרי שלומדים את כל הנושאים

קיומו של מחסור – אנשים תמיד רוצים יותר.

 1. המשאבים סופיים ולכן יש פער בין מה שהאדם רוצה לבין המצוי ע״י ייצור המוצרים.
 2. כמות המוצרים שהאדם רוצה לסיפוק צרכיו תמיד גדולה מהמצוי, ללא תלות במעמד זמן וכסף.
 3. המחסור עקרוני ולכן לא יכול להיעלם

התנהגות רציונלית

 1. אדם רציונלי שואף לסיפוק מקסימלי של צרכיו בהתאם למגבלת המשאבים העומדים לרשותו.
 2. האדם הרציונלי מתנהג באופן שבו התועלת הנובעת מבחירותיו עולה על ההוצאה (הויתור) המלווה אותו (דוגמת כביש המנהרות).

גורמי ייצור

 • גורמי יצור = גו"י: כל אמצעי שנחוץ/שמאפשר יצור של מוצרים
 • גו"י טבעיים – כל מה שכבר קיים בעולם וניתן לנצל אותו ליצור (קרקע, מחצבים, יער, ים, נהר)
 • גו"י הון פיזי – מכונות, מבנים לתעשיה, בתי חרושת
 • גו"י עבודה – כל מאמץ אנושי שמשתמשים בו במהלך הייצור (סחיבת בלוקים, כתיבת תוכנה, ניסוח מסמך, תיקון מנוע).

במה תלוי גורם הייצור "עבודה"?

 • מבחינת המשק כולו, גו"י עבודה תלוי ב:
 1. כמות: מספר האנשים המסוגלים לעבוד
 2. איכות: רמת העובדים – נקראת גם "הון אנושי".
  1. ככל שההון האנושי גבוה יותר – כושר הייצור של החברה יגדל.
  2. כיצד מגדילים הון אנושי? —> חינוך, השכלה והכשרה מקצועית.

מסקנות מתופעת המחסור

 • קביעת סולם עדיפויות: תופעת המחסור מחייבת ויתור על מוצר אחד כדי לקבל מוצר אחר.
  לכן יש צורך בקביעת סדר עדיפויות בייצור מוצרים ושירותים
 • כדי להקטין את המחסור, נדרש ניצול אופטימלי של כל המשאבים העומדים לרשות המשק הכלכלי, כלומר: לדאוג לתעסוקה מלאה של כל גורמי הייצור + לשלב את כל גורמי הייצור בצורה היעילה ביותר (מכונה  "הקצאה יעילה של משאבים").

אי – יעילות בהקצאת משאבים:

אי יעילות – קיימת כאשר ניתן להגדיל את הכמות המיוצרת של מוצר מסוים, מבלי לוותר על שום כמות מיוצרת ממוצר אחר – המצב הנוכחי לא יעיל, כי ניתן לייצר יותר.

יעילות – קיימת כאשר לא ניתן להגדיל את הכמות המיוצרת של מוצר מסוים, מבלי לוותר על שום כמות מיוצרת ממוצר אחר – המצב הנוכחי יעיל, כי לא ניתן לייצר יותר.