הנחות היסוד במיקרו כלכלה

הנחות יסוד – לצורך דיון במודל נידרש להסכים על הנחות היסוד של מודל זה. אחרת משתמשים במודל אחר. לא תמיד נקבל את הנחות היסוד והן פתוחות לדיון גם בין כלכלנים וגם לדעתנו: א. כשמדברים עליהן ב. אחרי שלומדים את כל הנושאים קיומו של מחסור – אנשים תמיד רוצים יותר. המשאבים סופיים ולכן יש פער בין …

ממדי הוויתור

עלות אלטרנטיבית- גודל הוויתור הכרוך בכל בחירה. עלות אלטרנטיבית כוללת– עלות אלטרנטיבית כוללת בייצור כמות נתונה ממוצר אחד, שווה לסך כל הוויתור הנדרש מהמוצר האחר. עלות אלטרנטיבית ממוצעת– עלות אלטרנטיבית ממוצעת בייצור כמות נתונה ממוצר א', היא הוויתור הממוצע הנדרש ממוצר ב', לכל יחידה של מוצר א' עלות אלטרנטיבית ממוצעת = עלות אלטרנטיבית כוללת חלקי …

עקומת התמורה

מודל שממחיש את תופעת המחסור, אי אפשר שיהיה לנו הכל מהכל, אנו צריכים לבחור. במציאות ישנם מוצרים רבים ושווקים רבים. אנו נגדיר מודל כלכלי פשוט שימחיש את תופעת המחסור, עבור משק שיש בו שני מוצרים בלבד. המסקנות הנובעות מהמודל הן בעלות משמעות כלכלית גם לגבי מה שקורה במציאות. Transformation Curve = Production Possibilities Curve הנחות …

מיקרו כלכלה

הנחות היסוד תורת הכלכלה היא ענף ממדעי החברה ועוסקת בחקר חיי האדם בחברה. כלכלה אינה מדע אולם כלי הניתוח שלה מדעיים. הכלכלה מתארת תופעות מהתחום החברתי ע"י שימוש בכלים מדעיים. הכלכלה בוחנת את השיקולים, ההחלטות והפעולות של בני האדם לסיפוק צרכיהם הפרטיים והחברתיים. שיטת המחקר המקובלת הנה הניסוי הסטטיסטי והכלי – בנית תיאוריה או מודל …

הקשר בין השכלה למצב הכלכלי של המדינה

הקשר קיים ב 2 רמות. רמת הפרט – מיקרו ורמת החברה כולה   ברמת הפרט- קשר חיובי לשכר ותעסוקה, פחות אבטלה ברמת המדינה- קשר חיובי בין חינוך להתפתחות כלכלית   בשנות ה- 80 קבעו חוקרים שקייים קשר בין חינוך לשיעור הצמיחה צמיחה כלכלית – הגדלת כושר הייצור של המשק פיתוח בר קיימא – פיתוח מקיים …